lv en ru

Aktuāli


SIA „Piensaimnieku laboratorija” metožu paplašinātās nenoteiktības, izteiktas % no izmērītās vērtības
(pie 95% ticamības, ja pārklāšanās koeficients k=2)

Metodes atšifrējums Paplašinātā nenoteiktība
MET-001 (baktēriju kopskaits) 25,47%
ISO 5764 / IDF 108 (sasalšanas punkts) 0,90%
LVS EN ISO 13366-2 (somatisko šūnu skaits) 15,61%
ISO 9622/IDF 141 (sasalšanas punkts) 1,40%
ISO 9622/IDF 141 (tauku saturs) 1,75%
ISO 9622/IDF 141 (olbaltumvielu saturs) 1,44%
ISO 9622/IDF 141 (laktozes saturs) 1,95%
ISO 9622/IDF 141 (urīnvielas saturs) 22,60%
ISO 9622/IDF 141 (kazeīna saturs) 3,31%
 
Jebkuram mērījuma kvantitatīvajam rezultātam jeb rezultātam izteiktam skaitļu veidā  ir nenoteiktība, kas rodas no sistemātiskām vai gadījuma kļūdām dažādos  testēšanas vai parauga sagatavošanas posmos.

Paplašinātā nenoteiktība parāda konkrētā rezultāta iespējamo ticamo izkliedi no dotās vērtības  - minimālo un maksimālo izkliedes vērtību.

Piemēram, testēšanas pārskatā redzam, ka tauku saturs piena paraugā ir 4,08%. Tā kā paplašinātā nenoteiktība ir 1,75%, tas nozīmē, ka svārstības no konkrētā mērījuma rezultāta var būt ± 0,071% robežās. Tātad attiecīgā parauga tauku saturs ir ticams robežās no 4,01 līdz 4,15%.
 
SIA „Piensaimnieku laboratorija” mikrobioloģijas metožu paplašinātās nenoteiktības, izteiktas KVV/ml(g) no izmērītās vērtības (pie 95% ticamības, ja pārklāšanās koeficients k=2)

Metodes atšifrējums Paplašinātā nenoteiktība
KVV/ml (vai KVV/g)
ISO 4833-1:2013 Kopējais mikroorganismu skaits 0,21    
LVS EN ISO 6888-1:1999+A1:2003 Koagulāzes pozitīvo stafilokoku skaits 0,19
LVS ISO 4832:2006 Koliformu skaits 0,14
LVS ISO 16649-2:2007 Escherichia coli skaits 0,21
LVS ISO 21528-2:2004 Enterobcteriaceae skaits 0,20
LVS EN ISO 6222:1999 Mikroorganismu skaits 22oC ūdenī 0,11
Mikroorganismu skaits 22oC ūdenī 0,14
 

Cienījamie piena ražotāji!

Vēlamies jums atgādināt, ka pārraudzībā esošajām govīm nepieciešamās piena analīzes + urīnvielas noteikšana govs pienā ir BEZMAKSAS (ja ir noslēgts pakalpojuma līgums). Esat aicināti savā ganāmpulkā VEIKT PĀRRAUDZĪBU UN NOSLĒGT LĪGUMU AR MUMS!

Jau 10 gadus veicam piena pārraudzības paraugu testēšanu, atbilstoši Latvijas likumdošanai (MKN Nr. 547/2011), sadarbībā ar V/A Lauksaimniecības Datu Centrs. Piena pārraudzības paraugos papildus tauku, olbaltumvielu saturam un somatisko šūnu skaitam nosakām urīnvielas un laktozes saturu katram paraugam.

Visas metodes ir akreditētas – esiet pārliecināti par iegūtiem rezultātiem!

Pēc nepieciešamības pārraudzības paraugā veicam mastīta testu.

Lai noslēgtu līgumu par piena pārraudzības paraugu testēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālr. 25145929 vai rakstiet, e-pasts: info@pienslabs.lv

Būsim priecīgi palīdzēt Jums veiksmīgi apsaimniekot ganāmpulku!
Priecīgs paziņojums!

Klientiem ir iespēja veikt – govju grūsnības agrīnu noteikšanu piena un asins paraugos ar ELISA metodi

Jebkuras piensaimniecības atražošanas mērķis ir iegūts viens teļš gadā. Savlaicīga dzīvnieku apaugļošanas rezultātu kontrole un atkārtotas apsēklošanas organizēšana samazina govju starpatnešanās periodu, palielina teļu un piena ieguvi, uzlabo ganāmpulka produktivitāti.

ELISA tests nosaka grūsnības glikoproteīnus (pregnancy-associated glycoproteins - PAG) piena paraugos sākot ar 28. grūsnības dienu. PAG veidojas grūsnības sākumā, tos producē placentas kotiledonu trofoblastu šūnas, pēc tam tie nonāk asinīs un pienā. PAG klātbūtne asinīs vai pienā apstiprina grūsnību. Izmeklējot piena paraugus ne ātrāk kā 28 dienas pēc pēdējās apsēklošanas, ELISA testa ražotājs garantē visaugstāko testa rezultātu ticamību. Izmeklējot paraugus agrāk par iepriekšminētajām dienām kopš pēdējās apsēklošanas, iespējams viltus „negrūsns” rezultāts, jo PAG koncentrācija pienā vēl ir tik zema, ka ar šo testu nav nosakāma. To apstiprina arī rezultāti, veicot metodes validāciju.

Vienlaikus jāievēro, ka paraugus nedrīkst noņemt ātrāk par 60 dienām pēc atnešanās, jo šajā laikā pienā vēl var būt PAG no iepriekšējās grūsnības.

Aicinām ikvienu saimnieku, kuram rūp sava ganāmpulka veselība un produktivitāte izmantot mūsu laboratorijas piedāvātos pakalpojumus.Priecīgs paziņojums!

SIA „Piensaimnieku laboratorija” – uzsāk Mastīta ierosinātāju noteikšanu ar jaunāko tehnoloģiju – baktēriju DNS izdalīšanu (kPĶR – RL metode).

Esam iegādājušies jaunākās tehnoloģijas iekārtu 15 mastīta ierosinātāju un Stafilokoku ß- laktamazes gēna noteikšanai.
Mūsu klientiem ir iespēja pasūtīt Mastīta testu vienlaicīgi ar piena pārraudzības paraugu testēšanu un iegūt rezultātus 24 stundu laikā. Parasti mastīta ierosinātāju noteikšana ilgst no 3 līdz 5 dienām, izmantojot klasiskās mikrobioloģijas metodi audzēšanu uz barotnes. Mūsu piedāvātā metode ļauj 90% ticamu rezultātu iegūt dažu stundu laikā, izmantojot nekonservētu vai konservētu piena paraugu, kā arī paraugu no govs, kurai jau ir uzsākta ārstēšana.
Veicot testēšanu no 1 līdz 5 paraugiem viena parauga cena 30,31 EUR ar PVN 21%. Testēšanas izmaksas 6 un vairāk paraugiem – 24,20 EUR ar PVN 21% par vienu paraugu.

Aicinām ikvienu saimnieku, kuram rūp sava ganāmpulka veselība un produktivitāte izmantot mūsu laboratorijas piedāvātos pakalpojumus.


SIA Piensaimnieku laboratorija
Institūta iela 1, Ulbroka
Stopiņu novads, LV - 2130

izstrādāts Tup un Turies