lv en


Instrukcija klientiem par paraugu piegādāšanu laboratorijai
Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Klienta tiesības un pienākumi
Ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskajām analīzēm


Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Sūdzību var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona. Sūdzības no klientiem pieņem rakstveidā (pasts vai e-pasts) vai mutiski (klātienē vai pa tālruni). Sūdzības pieņem SIA „Piensaimnieku laboratorija” darbdienās no pulksten 8:30 līdz 17:00.

Informācija, kas jānorāda sūdzībā:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds, juridiskām personām – nosaukums un reģistrācijas numurs,

 • adrese,

 • sūdzības lietas būtība un konkrēti fakti (laiks, paraugi, iesaistītās personas utml.),

 • sūdzības iesniegšanas datums un paraksts,

 • iesniedzēja telefona numurs vai elektroniskā pasta adrese – sazināšanās vajadzības gadījumā.

Ja sūdzība izteikta mutvārdos, tad ziņas par iesniedzēju, kontaktinformāciju un sūdzības lietas būtību fiksē laboratorijas darbinieks sūdzības saņemšanas brīdī.

Anonīmas sūdzības netiek izmeklētas.

Sūdzību izskatīšana ietver sekojošus soļus:

  • Sūdzības saņemšana;
  • Sūdzības apstiprināšana, izmeklēšana (informācijas savākšana, pārbaude un analīze);
  • Lēmuma pieņemšana par sūdzības pamatotību;
  • Lēmuma pieņemšana par nepieciešamajām darbībām;
  • Darbību veikšana, tai skaitā atbildes sniegšana klientam.

Atbilde iesniedzējam tiek sniegta 10 darba dienu laikā. Uz rakstveida sūdzībām sniedz rakstisku atbildi.


SIA Piensaimnieku laboratorija
Institūta iela 1, Ulbroka
Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV - 2130

izstrādāts Tup un Turies